Sỏi lọc nước

  • Tên sản phẩm : sỏi lọc nước – sỏi thạch anh
  • Kích thước hạt lớn và đồng đều, độ bóng và độ cứng cao
  • Tác dụng: lọc và ngăn chặn các thành phần lơ lửng có kích thước nhỏ không kết tủa tự nhiên được trong nguồn nước. Dùng làm vật liệu đỡ các vật liệu khác trong quá trình lọc.
  • Chu trình thay thế: 06 – 12 tháng/lần